Homeเกษตรไทย , แก้วมังกร , ปลูกแก้วมังกร � 'แก้วมังกร' ผลผลิตทำเงิน กับคุณ สวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์

Advertisements / พื้นที่โฆษณา
รักอาชีพ : "สวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์" เกษตรกรวัย 68 ปี ชาว ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี มีอาชีพทำไร่อ้อยมานานกว่า 9 ปี แต่ชีวิตความเป็นอยู่ยังไม่ดีขึ้น มิหนำซ้ำ ยังต้องประสบปัญหาการขาดทุนเมื่อราคาอ้อยตกต่ำ ทำให้หันมาเอาดีในการปลูก "แก้วมังกร" จนมีรายได้ที่เห็นแล้วก็น่าชื่นใจ เรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

'แก้วมังกร' ผลผลิตทำเงิน กับคุณ สวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์, รักอาชีพ, อาชีพเสริม, รายได้เสริม

จากที่ได้ไปดูงานการปลูกแก้วมังกรที่ จ.จันทบุรี เห็นว่าเป็นพืชที่น่าสนใจ เป็นพืชแปลกใหม่ และได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้บริโภคจำนวนมากในขณะนั้น จึงตัดสินใจซื้อกิ่งพันธุ์และอุปกรณ์ปลูก และเริ่มปลูกเมื่อปี 2545 บนเนื้อที่จำนวน 2 ไร่และได้เงินครั้งแรกจากการขายผลผลิตกว่า 8 หมื่นบาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่น่าสนใจ

สวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์ บอกว่า ช่วงแรก ๆ ที่ปลูกแก้วมังกรค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการตลาด จึงต้องหาตลาดเองโดยส่งให้แม่ค้าที่ อ.บ้านลาด จากนั้นจึงตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 2 ไร่ ทำให้มีรายได้เพิ่มเป็น 1.9 แสนบาท ปัจจุบันปลูกแก้วมังกรจำนวน 3,500 หลัก มีรายได้เฉลี่ย 2.8-3.1 แสนบาทต่อปี ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตปกติจะออกระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน และใช้สารเร่งผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลโดยจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าช่วงปกติ โดยมีแม่ค้าจากตลาดไทมารับซื้อถึงสวน

จากความสำเร็จที่ผ่านมา สวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์ จึงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2553 และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต พร้อมกับจัดอบรมขยายความรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในแปลงให้เกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

0 comments

Leave a Reply | คอมเม้นท์