Homeกรมพัฒนาชุมชน , ข่าวสาร , สินค้าโอทอป , โอท๊อป , SMEs � กรมพัฒนาชุมชน เดินหน้าคัดสรรสินค้าโอทอป

Advertisements / พื้นที่โฆษณา
รักอาชีพ : กรมการพัฒนาชุมชนได้ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าสู่กระบวนการคัดสรรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ยืนยันความโปร่งใส และใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนโดยเฉพาะ
กรมพัฒนาชุมชน เดินหน้าคัดสรรสินค้าโอทอป (otop)

นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปจะดำเนินการทุก 2 ปี โดยปีนี้มีผลิตภัณฑ์ลงทะเบียนเข้ารับการคัดสรรรวม 11,790 รายการ มากกว่าการคัดสรรครั้งที่แล้วกว่า 250 รายการ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 2,715 รายการ เครื่องดื่ม 478 รายการ ผ้าเครื่องแต่งกาย 3,774 รายการ ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 3,984 รายการ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 839 รายการ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะผ่านการพิจารณามาจากระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก่อนจะส่งมาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาพิจารณาในระดับประเทศ ซึ่งจะพิจารณาอย่างเข้มงวดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทุกผลิตภัณฑ์ต้องมีใบรับรองมาตรฐานตามสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะอาหารจะเน้นเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญ นอกจากจะต้องมีเครื่องหมาย อย.แล้ว สถานประกอบการยังต้องถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑ์เรื่องรูปลักษณ์และคุณภาพสินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้านการตลาด โดยเฉพาะของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ที่จะเน้นเรื่องการตลาดเป็นพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะได้ 5 ดาว จะต้องมีคะแนนรวม 90 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100

"สินค้าบางอย่างอาจได้ดาวลดลง หากไม่สามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ แต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสได้ดาวมากขึ้น ซึ่งจะประกาศผลในช่วงปลายปีนี้ อย่างไรก็ตาม หลังกระบวนการคัดสรรแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนจะเชิญตัวแทนผู้ประกอบการทุกจังหวัดมาประชุมในวันที่ 23-25 กรกฎาคม นี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียด จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร รวมทั้งข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลากลับไปเตรียมการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น สำหรับการคัดสรรครั้งต่อไปในอีกสองปีข้างหน้า" นายสุทธากล่าว

สำหรับการจัดงาน OTOP MID YEAR SALE ปีนี้กำหนดไว้แล้วในวันที่ 21-29 สิงหาคม 2553 ที่เมืองทองธานี
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

0 comments

Leave a Reply | คอมเม้นท์