Homeข่าวสาร , ชมดอกบัวบาน , ประกวดบรรจุำภัณฑ์ , มทร � มทร. ธัญบุรี จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ 'ชมดอกบัวบาน ทานอาหารจากบัว' 6-8 สิงหาคม 2553

Advertisements / พื้นที่โฆษณา
รักอาชีพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้จัดประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่องานดอกบัวเซรามิก ในงาน “ชมดอกบัวบาน ทานอาหารจากบัว” หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประเภทบัว เพื่อสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการไทยนำไปพัฒนาต่อยอดทางความคิด และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลก
มทร. ธัญบุรี จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ 'ชมดอกบัวบาน ทานอาหารจากบัว' 6-8 สิงหาคม 2553
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยถึงแนวคิดในการจัดประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่องานดอกบัวเซรามิกในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์บัวหลากหลายประเภท ซึ่งการขนส่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าในสภาพเดิม ดังนั้นในเรื่องบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะด้านการออกแบบให้เกิดความคงทน และสวยงามจุดนี้จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลกได้ อันขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างยั่งยืน

ทาง มทร. จึงจัดกิกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมกับเชิญร่วมงาน “ชมดอกบัวบาน ทานอาหารจากบัว” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบัว ที่จะได้เข้ามาร่วมประกวดและเข้าชมผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่องานดอกบัวเซรามิก

“กิจกรรมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุดอกบัวเซรามิก ในครั้งนี้ ผู้เข้าชมเองทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทางความคิด และเพิ่มศักยภาพในการทำบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีความคงทน และสวยงาม อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ โดยที่ผ่านมาทางมทร.ได้รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ “บัว” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพิพิธภัณฑ์ “บัว” ที่มีการบูรณาการมาใช้กับการเรียน การสอน ในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2543 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รศ.ดร.นำยุทธ กล่าว

โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น :
  • ประกวดกระเช้าปทุมมาศพิไลน้อมถวายองค์ราชินี
  • ประกวดบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
  • ประกวดพันธุ์บัวสวยงามชิงถ้วยรางวัล
  • ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี”
  • ประกวดร้องเพลงในสวนบัว
  • ประกวดวาดภาพ ศิลปกรรมบัวราชมงคล
  • ประกวดอาหารจากบัวหลวง
  • ประกวดแฟชั่นบัวในสวนโดยใช้ดอกบัวเป็นส่วนประกอบ

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุดอกบัวเซรามิก เข้าร่วมประกวดในโครงการ ประกวดบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุงานดอกบัวเซรามิก ที่มีความเปราะบางแตกหักง่าย โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถใช้งานได้จริงพร้อมสะดวกต่อการขนส่ง โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ค. 2553 และจัดการแข่งขันในงานชมดอกบัวบาน ทานอาหารจากบัว ระหว่างวันที่ 6 - 8 ส.ค. 2553 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

หรือติดต่อเพิ่มเติมที่ :
39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 02 -5493 -0423 , 089 -692 -9808
โทรสาร.  02 -577 -1150 , 02 -549 -4481
เว็บไซต์. www.lotus2010.rmutt.ac.th/

0 comments

Leave a Reply | คอมเม้นท์