Homeข่าวสาร , มา'ยอง , มายอง , สินค้าโอทอป � จังหวัดระยอง เปิดศูนย์โอทอปแห่งใหม่ มา'ยอง บนพื้นที่ 30 ไร่ หวังเป็นต้นแบบกระจายสินค้า

Advertisements / พื้นที่โฆษณา
รักอาชีพ : “สยุมพร” อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเผย จังหวัดทุ่ม 80 ล้านบาท เนรมิตรพื้นที่ 30 ไร่ เปิดศูนย์โอทอป มา'ยอง หวังบูรณาการทุกภาคส่วน เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ลดความขัดแย้ง พัฒนาไปพร้อมๆกัน ชี้ ตั้งเป้าศูนย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของศูนย์โอทอปที่ประสบความสำเร็จ

จังหวัดระยอง เปิดศูนย์โอทอปแห่งใหม่ มา'ยอง บนพื้นที่ 30 ไร่ หวังเป็นต้นแบบกระจายสินค้า

ที่มาของชื่อ มา'ยอง มาจากคำว่า มา ระยอง นั่นเอง
นายสยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความจำในการพัฒนาและกระจายสินค้าชุมชนไปสู่ผู้บริโภค และประกอบทางจังหวัดมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว โดยพยายามสร้างความสมดุลให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ทางจังหวัดจึงได้ดำเนินโครงการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า มา' ยอง OTOP ขึ้น เพื่อเกิดการพัฒนาทุกภาคส่วนที่สำคัญได้พัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกัน ซึ่งศูนย์ มา'ยอง แห่งนี้ ได้ถูกเนรมิตรขึ้นมาบนพื้นที่ 30 ไร่ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ชลบุรี-ระยอง) ประกอบด้วยอาคารหลัก อาคารจำหน่ายผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูป อาคารจำหน่ายสินค้า OTOP EXPRESS อาคารจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าอุตสาหกรรม

สำหรับศูนย์ดังกล่าวทางจังหวัดได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบโครงการไทยเข้มแข็งของภาครัฐบาล มูลค่าการลงทุนจำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งศูนย์มา'ยอง แห่งนี้ แตกต่างจากศูนย์โอทอปที่เปิดทั่วๆไป เพราะเป็นมากกว่าสถานที่ หรือศูนย์รวมของฝาก หากได้พัฒนามาเป็นการมีส่วนของทุกภาคส่วนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ภาคชุมชน ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม

โดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ศูนย์รวมของดีเมืองระยอง ศูนย์กลางสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า ทางจังหวัดต้องการให้ศูนย์แห่งนี้ เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการเปิดศูนย์แสดงสินค้า แบบองค์รวม เพราะที่ผ่านมา ศูนย์โอทอปทั่วประเทศ ไม่ประสบความสำเร็จ ทางจังหวัดระยองตั้งใจที่จะบริหารศูนย์แห่งนี้ ให้ประสบความสำเร็จ และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อของฝากและของดีเมืองระยอง

และ มา'ยอง โอทอปเปิดจะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบใน 9-17 เมษายนนี้ มีสินค้าชุมชน และสินค้าในกล่มของอุตสาหกรรม มาจำหน่าย พร้อมทั้งศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งเป้ากลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่ต้องการของฝาก ที่จอดรถรองรับ 500 คัน รองรับผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายสินค้ากว่า 300 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

0 comments

Leave a Reply | คอมเม้นท์