Homeข่าวสาร , ค้าปลีก , ธุรกิจค้าส่ง , SMEs � มหกรรมหนทางรวยช่วยโชห่วยไทย 2010 สร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง - ปลีก

Advertisements / พื้นที่โฆษณา
รักอาชีพ : “อลงกรณ์”ติดเครื่องอุ้มโชวห่วย ผุดโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จัดระบบบริหารจัดการระหว่างค้าส่งกับค้าปลีก หวังให้โชวห่วยมีสินค้าขายตรงใจผู้บริโภคและลดต้นทุนการเก็บสต็อก ตั้งเป้ามีร้านค้าปลีกต้นแบบเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 60 ร้าน ทั่วประเทศ

มหกรรมหนทางรวยช่วยโชห่วยไทย 2010 สร้างเครือข่ายธุรกิจคค้าส่ง-ปลีก
นายอลงกรณ์ พลบุตร : ภาพจาก ผู้จัดการออนไลน์


นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย (โชวห่วย) อย่างต่อเนื่อง โดยขอให้เน้น การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจค้าส่งกับค้าปลีก เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าของร้านค้าปลีกสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าในสต็อกของร้านค้าปลีกรายย่อย

“เร็วๆ นี้จะจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยเบื้องต้นได้คัดเลือกร้านค้าส่งที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6 แห่ง ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ จากนั้นจะส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปให้ความรู้ ฝึกสอนให้ร้านค้าส่งเหล่านี้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลร้านค้าปลีกในพื้นที่ของตนเอง โดยตั้งเป้าให้มีการเชื่อมโยงร้านค้าปลีกเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ไม่น้อยกว่า 60 ราย” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับร้านค้าส่งที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท บิ๊กซ้งซุปเปอร์สโตร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด จังหวัดลำพูน บริษัท ส.ล. โฮลเซลล์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท บิ๊กแคทมาร์ท จำกัด จังหวัดยโสธร บริษัท สิน 2000 จำกัด จังหวัดขอนแก่น และบริษัท เมอร์รี่กรุ๊ป จำกัด จังหวัดตรัง

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินการของทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปช่วยดูแลให้ร้านค้าส่งในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพี่เลี้ยงให้กับร้านค้าปลีกในพื้นที่ โดยจะช่วยพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าระหว่างกัน การพัฒนาระบบการบริหารสินค้าหน้าร้านและหลังร้าน เพื่อให้สินค้ามีความใหม่อยู่เสมอ สามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและความสูญเสียจากปัญหาการรอคอย ปัญหาของสินค้าเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บและการส่งมอบ รวมถึงปัญหาในการส่งคืนสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังกำหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมหนทางรวยด้วยโชวห่วย” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยจะพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย 60 ราย ให้เป็นร้านค้าตัวอย่าง โดยใช้ทีมงานของร้านค้าส่ง-ค้าปลีก และนักศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีมาแล้วมาฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการจริงร่วมกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกรอบการพัฒนาร้านค้าตัวอย่างนั้น จะมุ่งเน้นในการบริหารจัดการร้านค้า การปรับปรุงภาพลักษณ์ การจัดเรียงสินค้า เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า การจัดทำรายการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ข้อมูลการขายอย่างง่ายเพื่อพัฒนาแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

กิจกรรมที่จะดำเนินการในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ วันที่ 7 ส.ค.2553 ที่ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร วันที่ 21 ส.ค.2553 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน วันที่ 28 ส.ค.2553 ที่โรงแรมพิมาน ห้องเทพธิดา จ.นครสวรรค์ วันที่ 4 ก.ย.2553 ที่โรงแรมเดอะ กรีนปาร์ค ห้องมณีนพเก้า จ.ยโสธร วันที่ 11 ก.ย.2553 ที่โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และวันที่ 25 ก.ย.2553 ที่โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : smethailandclub

0 comments

Leave a Reply | คอมเม้นท์